OBCHODNÍ PODMÍNKY

SABINA POVOLNÁ

sabinapovolna@gmail.com
+420 731 323 368
IČO 07032277
Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku města Vyškov
Nejsem plátce DPH

Tyto obchodní podmínky se řídí zákonem. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jako „OZ“), konkrétně do ust. § 1751 a následujících OZ.

 • Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.
 • V případě, že fotograf bude vážit cestu za vámi mimo místo působnosti (Brno) je účtováno 6 Kč/km.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Sabina Povolná fotografka v okamžiku objednání získává ke zpracování osobní údaje klienta a to jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, adresu pro doručování v listinné formě, mailovou adresu a telefonní číslo. Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.
 • Tyto osobní údaje jsou poskytnuty za účelem poskytování služeb a realizace vzájemné komunikace mezi fotografem a klientem.
 • Tyto osobní údaje budou u fotografa uloženy po dobu 1 roku.

REZERVACE

 • Objednávky jsou přijímány telefonicky i e-mailem, nikoliv SMS.
 • V případě rezervace daného termínu je vybírán rezervační poplatek 500 Kč.
 • Rezervační poplatek je nevratný a je strhnut z celkové ceny za kolekci.
 • Rezervace termínu je platná po uhrazení rezervačního poplatku.

OBJEDNACÍ LHŮTA

 • Objednávejte se alespoň 1 měsíc předem.

ZRUŠENÍ REZERVACE

 • Pokud je focení zrušeno ze strany fotografa, je rezervační poplatek vrácen v plné výši nebo se focení přesouvá na náhradní termín.
 • Při zrušení focení ze strany klienta propadá rezervační poplatek v plné výši.
 • Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost alespoň 3 dny před focením.

SPLATNOST CEN

 • Všechny platby jsou placeny převodem na bankovní účet.
 • Pro rezervaci je vystavena faktura na rezervační poplatek a po jejím uhrazení je platná rezervace termínu.
 • Po focení je vystavena faktura na doplatek ceny za kolekci focení a po jejím uhrazení jsou klientovi formou e-mailu zaslány náhledy.
 • Cena za fotografie vybrané nad rámec kolekce je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním.
 • Nedojde-li k zaplacení ceny zvolené kolekce či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec kolekce, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.

DOBA FOCENÍ

 • Doba focení je uvedena u každé kolekce.
 • Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.
 • Opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, fotograf si vyhrazuje právo fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit.

EXTERIÉROVÉ FOCENÍ

 • Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem.
 • V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na nejbližší volný termín nebo do ateliéru.

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

 • Do týdne po uhrazení zbylé částky ceny focení obdrží klient odkaz na galerii s předupravenými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě.
 • Náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf, jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.
 • Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat, sdílet, ukládat, screenovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravě).
 • Výběr k úpravě odešle klient zpět co nejdříve, nejpozději však do týdne od jejich obdržení.
 • Pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií).
 • Objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné – pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvolené kolekce, nedochází k úpravě ceny kolekce.
 • Po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy.

Každá další fotografie nad rámec kolekce:

 • Fotografie navíc s úpravou a tiskem 130,- Kč
 • Fotografie navíc pouze s úpravou 100,- Kč

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 • Upravené fotografie neobsahují fotografovo logo.
 • Doba dodání fotografií je 3-4 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení.
 • Hotová zakázka se doručí klientům formou galerie v elektronické verzi.
 • Tištěné fotografie se doručí zásilkou prostřednictvím České pošty nebo si je klient osobně vyzvedne.
 • Zpracované fotografie jsou dodány ve formátu JPG v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk).
 • Neupravené fotografie neposkytuji.

Dodací lhůta se prodlužuje v následujících případech:

 • Při výběru 10 a více ks fotografií nad rámec zvolené kolekce.
 • Pokud fotograf obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 3. týdnů od zaslání náhledů.

VYVOLÁNÍ FOTOGRAFIÍ, TISK A REKLAMACE

 • Fotografie jsou vyvolávány u ověřeného českého dodavatele.
 • Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.
 • Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky.

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

 • Neupravené náhledy se archivují po dobu 1 měsíce od zaslání výběru. Po této době data fotograf s ohledem na GDPR odstraní.
 • Upravené fotografie fotograf archivuje po dobu 1 roku. Může je tedy klientovy znovu zaslat elektronickou formou.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

 • Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději s předáním výběrů k úpravě). Pokud tak neučiníte, bere se to jako váš souhlas. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu.

AUTORSKÁ PRÁVA

 • Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci. 
 • Klient, ani žádná další osoba, nesmí dílo upravovat tak, aby změnil jeho vzhled.

VLASTNICKÉ PRÁVO

 • Vlastníkem díla, a to až do okamžiku jeho předání, je fotograf, který nese nebezpečí škody na díle, a to až do okamžiku jeho předání.
 • Předáním díla klient nabývá vlastnické právo k dílu.
 • Fotograf dává klientovi bezúplatně svolení ke zveřejnění a užívání díla.